HNT-doorteeltproef aardbei gaat door met teelt Sonsation

Nieuws 12 jan 2018

HNT-doorteeltproef aardbei gaat door met teelt Sonsation

De beoogde doorteelt met ras Elsanta volgens het systeem van Het nieuwe Telen op het Improvement Centre van Delphy in Bleiswijk wordt voortijdig vervangen. De beslissing is genomen naar aanleiding van tegenvallende resultaten in de najaarsoogst. De proef wordt voortgezet met een vroege voorjaarsteelt met het ras Sonsation.
Lisanne Helmus, onderzoeker bij het Improvement Centre, lichtte het verloop van de HNT-proef en de beslissing deze te vervangen door een voorjaarsplanting, toe op de Aardbeistudiedag die deze week in Den Bosch werd gehouden. Meest opvallend was de achterblijvende productie in de najaarsoogst van de Elsantaplanting die op 9 augustus in de HNT-afdeling in Bleiswijk van start ging. Er was onder andere tipburn op de planten aanwezig bij aanvang van de teelt. Dat zette het gewas direct op een achterstand.

Onbalans
Tweede belangrijke reden om over te stappen naar een ander ras is de onbalans tussen de (lage) lichtinstraling en de temperatuur in de kas. Dat was met name in oktober aan de orde, aldus Helmus, en het bleek lastig een goede balans tussen de groeifactoren te realiseren. Het gebruik van de (twee) schermdoeken in de nacht om de energie-uitstraling te beperken, zorgde voor een verhoging van de verdamping en gewastemperatuur in vergelijking met niet-schermen.

De voorjaarsteelt, met 12 planten per lopende meter van het ras Sonsation (Flevo Berry) is deze week op de goten gegaan. “De komende maanden is te verwachten dat de licht-temperatuurverhouding beter in balans gehouden kan worden”, aldus Helmus.

Dossier

De opzet en de ervaringen met HNT-aardbei zijn terug te lezen in het dossier Het Nieuwe Telen aardbei, waaronder in een recente, tweede, bijdrage van Bart Jongenelen. Hij is onderzoeker aardbeien bij Delphy, en beschrijft het verloop van de proef op vier momenten: begin, einde eerste oogst, in de loop van de voorjaarsoogst en aan het eind van de teelt.

Bron: Joost-Stallen / Joost Stallen / Redacteur vollegrondsgroenteteelt