Flevo Berry start samenwerking met Zuid Korea

Ens, 17 mei 2016

Een delegatie uit Zuid Korea bracht op 17 mei een bezoek aan de Noordoostpolder. Het gaat om een groep

Flevo Berry contract

onderzoekers van aardbeienrassen en bestuurders, waaronder de burgemeester van Damyang county. Het doel van het bezoek is het bekrachtigen van een samenwerking tussen twee veredelings programma’s in aardbeien

De uit Ens afkomstige aardbeiveredelaar Flevo Berry gaat intensief samenwerken met Zuid Koreaanse partners. Doelstelling is te komen tot verbeterde rassen voor de wereldmarkt. Hierbij wordt kennis uitgewisseld tussen Zuid Korea en Europa en worden er mensen getraind in veredeling en plantenvermeerdering.

De samenwerking start officieel met het tekenen van een overeenkomst. In Zuid Korea is de veredeling van aardbeiplanten een overheidstaak. De overeenkomst wordt dan ook getekend door de heer Choi Hyung sik, burgemeester van Damyang county in Zuid Korea. Bij de ondertekening is ook burgemeester Aucke van der Werff aanwezig.

Flevo Berry heeft met haar rassen in een zeer korte tijd al een stevige positie in de Europese markt weten te verwerven. De focus ligt op goed smakende aardbeien die van nature al de nodige weerstand hebben tegen verschillende ziekten en plagen. Ook moeten deze goed smakende rassen in alle seizoenen in de winkel kunnen liggen. De rassen uit Zuid Korea spelen daar een belangrijke rol in